Hemel – Let op: hij komt als zij klaar is!

‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ Openbaring 21:9b

In de laatste hoofdstukken van de Bijbel zie je hoe de verzameling van gelovigen klaargemaakt wordt als de perfecte bruid voor Jezus. Kijk je mee?

Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht (Openbaring 21:2b).

Hoe wordt de bruid dan klaargemaakt? Door alles te ontvangen wat haar bruidegom voor haar volbracht heeft. Ze zal drinken van het levende water en vol zijn van Gods Geest.1 Ze zal gevoed worden met het voedsel dat Jezus geeft, van zijn genezende en leven gevende woord.2 Ze zal een hemelse stad zijn die straalt van Gods licht.3 Maar wanneer zal de gemeente van Jezus dan als die bruid zichtbaar worden? Binnenkort, staat er.4 Wat God van plan is, moet iedereen daarom weten.

‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij’ (Openbaring 22:10b).

God maakt ons klaar als de volmaakte bruid van Jezus. Klaar om hem te ontmoeten. Zie je het al voor je? Geloof je het? Dan zul je dat samen met Gods Geest luid en duidelijk willen uitroepen.

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ (Openbaring 22:17a).

En luister dan goed. Want Jezus zal die roep graag beantwoorden.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ (Openbaring 22:20a).

1 Op. 22:1; 2 Op. 22:2; 3 Op.21 en 22:5; 4 Op. 22:6