Hemel – Verwacht je het wonder?

Niet ons, HEER, niet ons, geef úw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. Psalm 115:1

Er leeft een sterke verwachting in de Bijbel. Heel Gods woord is ervan doortrokken.

Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Maar de Bijbel schetst ook veel teleurstelling. Alle menselijke verwachtingen worden onder kritiek gesteld en beschaamd gemaakt. Daarom verwachten we geen politiek systeem dat vrede moet brengen, geen wetenschap die alle problemen oplost, geen superkerk die de maatschappij verandert. Wij verwachten God zelf vanuit de hemel.

Waarom zeggen de volken: ‘Waar is die God van hen?’ Onze God is in de hemel, hij doet wat hem behaagt (Psalm 115:2-3).

We stellen onszelf gemakkelijk teleur. Daarom verwachten we niets van onszelf, maar alles van God. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar vraag niet hoe. Het moet helemaal van Gods kant komen. In alle moeite, strijd, tekorten en in al ons falen is er toch nog die verwachting. Jezus is ons ‘en toch!’ We houden Jezus voor ogen, want we zullen aan hem gelijk zijn. Dat weten we.1 Daarom leven we met de verwachting die roept: ‘Kom, Jezus!’.2

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart (1 Petrus 1:13).

1 1 Joh. 3:2; 2 Op. 21:17