Hemel – Wat betekent je werk voor de hemel?

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is. Kolossenzen 3:23a

Zullen we in de hemel werk te doen hebben? Nou en of! En je werk is nu al van betekenis voor straks.

Wat is de zin van werken? Werk helpt je om jezelf te disciplineren. Het kan je goed gezelschap geven. Het levert geld op in ruil voor jouw tijd en energie. Werk kan je nieuwsgierigheid belonen. Voldoening geven als je resultaat ziet. Uitdagen als je vaardigheden beproefd worden. Je waardigheid en zelfvertrouwen vergroten.

Je kunt ook nog een extra dimensie in je werk vinden. Iets wat het optilt naar een niveau van hoop. Je mag je werk doen in het vertrouwen dat alles wat je nu doet zin heeft voor straks in de hemel. Dat geloof geeft je werk extra betekenis.

Houd vol, het betreft hier immers een leerschool (Hebreeën 12:7).

Jouw werk is niet tevergeefs.1 Wat je hier in dit leven gedaan en geleerd hebt neem je straks mee. In de hemel zul je je werk doen als koning.2 Je krijgt verantwoordelijk- heden over Gods nieuwe schepping die precies bij jou passen en waar je plezier en voldoening in zult vinden. Dat geeft je werk nu al zin.

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! (Kolossenzen 3:23-24).

1 1 Kor. 15:58; 2 Op. 5:10