Hemel – Wat zijn de tekenen van de eindtijd?

‘Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.’ Matteüs 24:33

Hoe zal het zo ver komen? Wat moet er nog gebeuren voordat Jezus terugkomt om alles te herstellen? De discipelen vragen Jezus naar de voltooiing van de wereld. Jezus somt een hele reeks dreigingen op, die kenmerkend zijn voor de eindtijd. Mensen zullen misleid worden door zogenaamde redders, ze zullen overdonderd worden met berichten over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, zee-geweld, epidemieën, haat. De wereld zal beheerst worden door angst.

Het lijkt wel alsof Jezus onze huidige wereld schetst, met al zijn slechtnieuws- berichten. Maar er zal ook iets wonderlijks gebeuren: de tijd wordt versneld.

‘En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered’ (Matteüs 24:22a).

Als iets onze tijd kenmerkt is het wel de versnelling die al onze uitvindingen opleveren. We reizen sneller, koken sneller, communiceren sneller, leven sneller. Wie goed oplet ziet ook dat het evangelie zich sneller dan ooit verspreidt. Misschien is dat wel hét kenmerk van de eindtijd.

‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen’ (Matteüs 24:14).