Hemel – Mag je jezelf gelukkig prijzen?

In de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we onszelf gelukkig. Romeinen 5:2b

Heel ons leven is een vormingsproces om ons op te voeden in de verwachting op wat komen gaat. Als God in je werkt, werkt hij aan die verwachting. Het is een werk gericht op de hemel en op de heerlijkheid die je daar zult krijgen. Met de verwach- ting die God in je legt mag je jezelf gelukkig prijzen.

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we onszelf gelukkig (Romeinen 5:2).

Onze verwachting staat regelmatig onder druk. De omstandigheden wijzen soms een heel andere richting uit. Mensen vinden onze hoop maar belachelijk. En soms twijfelen we er zelf ook aan. Maar dan maken we weer verbinding met Jezus en zien we wat dat uitwerkt en prijzen we onszelf opnieuw gelukkig.

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Als we weten hoe geliefd we zijn, weten we het zeker. Het hangt niet van de omstan- digheden af, van de mensen om ons heen en zelfs niet van onszelf. Onze hoop komt van God. Het is zijn liefde die onze hoop opwekt.

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is (Romeinen 5:5).