Hemel – Zonde weg, dan komt de Geest

‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.’ Johannes 14:16a

Johannes de Doper zag Jezus en zei dat hij de zonde van de wereld weg zou nemen. Gelijk zei hij erbij dat Jezus ook de heilige Geest zou geven.

‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest’ (Johannes 1:33b).

Wat je hier hoort is een wonder. Want de heilige Geest is heilig: hij kan alleen maar daar zijn waar geen zonde is. Je kunt wel je best doen om heilig te leven, maar dat lost het probleem van de zonde niet op. Johannes zag dat Jezus met een radicalere oplossing zou komen. Omdat Jezus de zonde van de wereld weg zou nemen, zou iedereen vol van de heilige Geest kunnen zijn.

Vlak voordat Jezus aan een kruis zal sterven om de zonde weg te nemen wijst hij op de heilige Geest. Die is onze verbinding met de hemel. Jezus noemt hem de Pleit- bezorger en de Geest van de waarheid.

‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Johannes 14:17b).

Jezus nam de zonde weg, zodat de heilige Geest kon komen om voor altijd in jou te blijven. Dat is de waarheid die Jezus tot twee keer toe benadrukt.1 Jij hebt nu al de hemel in je en dat zal zo blijven tot je in de hemel bent!

1 Joh. 14:16 en 17