Hemel – Je hebt twee advocaten

‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’ Johannes 14:17b

Jezus is onze pleitbezorger in de hemel. Hij is onze zaakwaarnemer, de advocaat die onze belangen verdedigt. Hij zal ons niet beschuldigen – dat is het werk van satan, de aanklager. Nee, omdat Jezus onze schuld op zich heeft genomen, heeft God ons rechtvaardig verklaard. De pleitbezorger heeft ons vrijgepleit. Hij heeft voor een eeuwige verlossing gezorgd.1

Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden (1 Johannes 2:1b-2a).

Denk je dat je boft met zo’n pleitbezorger in de hemel? Je boft nog méér. Je hebt niet één, maar twee advocaten die voor je instaan. In de hemel komt Jezus voor je op – en op aarde de heilige Geest. Jezus heeft daar zelf om gevraagd.2

‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd (altijd!) bij je zal zijn: de Geest van de waarheid’ (Johannes 14:16).

Ook de heilige Geest wijst je niet op je zonden. Hij overtuigt de wereld van zonde, zegt Jezus in hetzelfde gedeelte, maar jou wijst hij juist op hem en de gerechtigheid die hij bracht. Daardoor mag je voor altijd zonder schuld, schaamte en angst leven als kind van God. Net als Jezus zal ook de heilige Geest jou daar altijd op wijzen.3 Jezus en Gods Geest staan samen voor jou in, in de hemel en op aarde!

1 Heb. 9:12; 2 Joh. 14:15-17; 3 Joh. 16:1-15