Het ene, volmaakte offer

Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.
Hebreeën 9:26

Zes soorten offers mogen de Israëlieten brengen. Zes, het getal van mensen: zes offers voor hun zondige menselijkheid. Eens komt er een zevende offer: het enige echte volmaakte offer, dat alle andere offers opheft. Maar tijdens de schaduwdienst van de tabernakel zijn het er dus zes.

Zo is er het brandoffer. Dat is een verzoeningsoffer, waarbij een dier verbrand moet worden. De brandgeur vindt God goed ruiken (Lev. 1:9). Het doet Hem denken aan het zevende offer. Dan is er het graanoffer, van ongedesemd brood (Lev. 2:11). Ook dat wijst op het zevende offer, omdat daarin geen zonde is. Het vredeoffer, het reinigingsoffer, het hersteloffer en ook het wijdingsoffer moeten van dezelfde kwaliteit zijn (Lev. 1-8). Ze dienen allemaal voor verzoening en vergeving (Lev. 9:5-7).

Kom je bij de priester met je offerdier, dan moet je je hand op de kop van het beest leggen. Het dier is je plaatsvervanger. Als zijn bloed vloeit, zul je verzoening ontvangen (Lev. 1:4).

De priester gaat eerst keuren. Maar niet jou. Hij vraagt je niet naar je zonden, je hoeft niets op te biechten. Nee, de priester keurt het offerdier. Hij controleert of het mannelijk is, en zonder enig gebrek (Lev. 1:10).

Mannelijk, zonder enig gebrek? Ja, natuurlijk: want dat verwijst naar het volmaakte offer. Jezus dus. Hij is een man, Hij is zonder zonde, en Hij wordt het lam van God genoemd. Je mag je met Hem verbinden, want Hij heeft met jou geruild (1 Petr. 2:18-20).

Wees dus blij, wees dankbaar: God kijkt niet naar jou en je zonde, maar naar Jezus en zijn offer. Dat is Hem genoeg om jou te vergeven.