Het evangelie van genade is altijd tegenwoordige tijd

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Romeinen 8:1


Echt, het evangelie van genade is de meest genezende boodschap die je kunt horen. Er valt een last van je schouders, je mag je ontspannen en oprichten: je zult niet worden veroordeeld, niet worden verworpen, niet worden afgerekend op je tekorten of fouten.

Je mag er zijn. Je mag leven, eeuwig leven, met alle zegen die daarbij hoort.

Het kan niet diep genoeg tot je doordringen dat Jezus de veroordeling helemaal heeft weggenomen. Er is geen enkele reden om nog bang te zijn voor straf als je tekortschiet of iets fout doet. Jezus staat voor je in.

Daarom is er nu, vandaag, op dit moment dus geen veroordeling meer, zegt God in zijn Woord. In de grondtekst lezen we een dubbele tegenwoordige tijd:

‘Zo is(!) er dan nu(!) geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.’

Weet je wat dat betekent? Nu, vandaag, is er geen veroordeling. Morgen is er geen veroordeling. Overmorgen is er geen veroordeling. Vandaar dat Paulus zegt dat noch heden noch toekomst ons kan scheiden van Gods liefde (Rom. 8:38-39).

Tip – Blijf elke dag je geloof belijden: ‘Er is voor mij nu geen veroordeling meer, omdat ik in Christus Jezus ben’.