Het geheim van de slaap

De HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.

Psalm 127:2 (HSV)

Wat is dat toch, dat slapen zo’n belangrijke rol speelt in de omgang tussen God en mensen? Adam krijgt Eva in zijn slaap (Gen. 2:21). Abraham slaapt als God een verbond met hem sluit (Gen. 15:12). En Jezus slaapt in de storm (Luc. 8:23).

Het is de manier waarop God wil werken.

Als wij stil zijn, kan Hij zijn plannen uitwerken. Maar zodra we zijn werk willen overnemen, valt alles stil. De pelgrims die vroeger naar Jeruzalem optrokken om Gods woonplaats te bezoeken begrepen dat al.

Als de HEER het huis niet bouwt,

vergeefs zwoegen de bouwers;

als de HEER de stad niet bewaakt,

vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Vergeefs is het

dat je vroeg opstaat,

je laat te ruste legt,

je aftobt voor wat brood –

hij geeft het zijn lieveling in de slaap

(Ps. 127:1-2).

Wat geeft de Heer dan in onze slaap? Kinderen, volgens deze Psalm (vers 3-5). Vrucht. Alles wat God wil aanbrengen in ons bestaan leidt die kant op. Als God werkt, levert dat meer kinderen voor Hem op die Hem prijzen.

Heb je gehoord dat God je in je slaap zijn lieveling noemt, zijn beminde? Het gaat hier om een liefdesrelatie. Ben je zo gelukkig met God dat je Hem meer kinderen gunt? Dan slaap je met Hem, zodat Hij zijn werk kan doen. Je krijgt een vruchtbaar leven!

Marcus 4:35-41 Matteüs 8:23-27 Lucas 8:23-25