Het is dus klaar met de wet

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Romeinen 8:2

De wet kent twee kanten. Een positieve en een negatieve. Het positieve van de wet is dat hij veiligheid kan bieden, als je je aan de regels houdt. Het negatieve is dat hij je straf oplegt als je je niet aan de regels houdt. In beide gevallen vraagt de wet dat je vertrouwt op je eigen goede gedrag, zowel voor je veiligheid als voor je vrijheid.

Vertrouwen op jezelf is een wankele basis. Je veiligheid is nooit definitief gegarandeerd. En of je je straf kunt ontlopen is maar de vraag. Integendeel, de Bijbel leert dat iedereen gezondigd heeft en dat moet bekopen met de dood. De wet bevestigt dat (Rom. 3:20, 4:15, 6:23).

De wet werpt je op jezelf terug. Maar hij kan je niet redden. Hij kan ook geen ander mens van je maken.

Jezus heeft een einde aan de wet gemaakt, omdat Hij wil dat je niet langer op jezelf vertrouwt. Hij heeft jouw straf gedragen en zo het negatieve aspect van de wet uitgeschakeld. De dood heeft niet meer het laatste woord. Hij heeft ook het positieve aspect opgeheven. Je bent niet meer afhankelijk van de wet voor je veiligheid. Jezus heeft je zijn Geest gegeven om je te leiden.

De 613 geboden die de wet uit de Bijbel telt kunnen je nooit in elke situatie helpen. De meeste mensen kennen ze dan ook niet eens. De Geest die in je hart woont kan dat wel. Hij kent jou als de beste en weet precies hoe Hij je in elke situatie moet leiden (Rom. 7:6, 8:2).

Matteüs 5:17-48 Lucas 6:27-36