De wet vervuld

‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’

Matteüs 3:15

Jezus vertelt in de bergrede hoe zijn verhouding met de wet is.

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen’ (Mat. 5:17, NBG ‘51).

Bij ‘om de wet en de profeten te ontbinden’ staat niet ‘om die af te schaffen’, maar letterlijk ‘om die in stukken te hakken’. Jezus maakt duidelijk dat Hij er niet op uit is om de ene regel van de wet wel te laten gelden en de ander niet. Nee, Hij zal alles in de wet vervullen, de complete wet, zegt Hij. Hij alleen kan dat.

Alles wat de wet eist zal Jezus volbrengen, als enige, omdat Hij de enige zonder zonde is. Hij is dus de enige die zich houdt aan alle geboden. Zo volbrengt Hij de wet. Maar Hij zal ook als enige alle boetes voor alle overtredingen op zich nemen. Alles wat de wet aan straf en veroordeling oplegt als je je er niet houdt, tot de dood aan toe. Ook zo volbrengt Hij de wet.

Het is belangrijk om Jezus’ woorden altijd weer te verstaan vanuit het perspectief van zijn volmaakt volbrachte werk aan het kruis. Jezus is de vervulling van de complete wet, van elke jota (de kleinste Griekse letter) en elke tittel (het kleinste Hebreeuwse schrijfteken), zegt Hij. Hij is dan ook de enige die met recht kan zeggen: ‘Het is volbracht’.

Jezus is de vervulling van de wet in jouw leven. Niet de wet oefent daarom nog langer invloed uit met zijn geboden en sancties, maar Hijzelf met zijn Geest en bevestiging.

Matteüs 5:17-48 Lucas 6:27-36