Jezus’ lofrede

'Gelukkig zijn jullie.'

Matteüs 5:11

Als Jezus zijn langste preek houdt (de bergrede), begint Hij met mensen gelukkig te prijzen (Mat. 5:3-10, Luc. 6:20-23). Het zijn de mensen die op één lijn zitten met zijn genade.

Kom jij in Jezus’ lofrede voor? Kijk dan welke beloften Hij aan jou verbindt: zo vergroot Hij jouw geluk.

O Ben je nederig van hart? Dan is Gods koninkrijk jouw deel.

O Moet je treuren? Je zult getroost worden met Gods rijke zegen.

O Ben je zachtmoedig? Je zult de aarde bezitten als mede-erfgenaam van Jezus.

O Hunker je naar gerechtigheid? Je zult verzadigd worden met Gods gerechtigheid in Jezus.

O Ben je barmhartig? Je zult barmhartigheid terugkrijgen, Gods onverdiende gunst.

O Ben je zuiver van hart? Je zult God zien, zijn hart voor jou.

O Ben je een vredestichter? Dan word je een kind van God genoemd.

O Word je vervolgd vanwege Jezus en zijn gerechtigheid? Voor jou is Gods koninkrijk.

(Aankruisen wat van toepassing is – en als je gelooft dat je op Jezus mag lijken: alles aankruisen.)

Matteüs 5:1-16 Lucas 6:20-26