Een boodschap met gezag

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!’

Marcus 1:27

In Kafarnaüm doet Jezus het ene wonder na het andere. Op een sabbatsdag bevrijdt hij in de synagoge een stuiptrekkende man van een boze geest. Daarna richt Hij de schoonmoeder van Simon Petrus op, die in het huis van de visser met koorts op bed lag. Ze is gelijk weer in staat om voor alle gasten te zorgen. Dat komt mooi uit, want er komen nogal wat mensen op Jezus af. Iedereen die ziek is geneest Hij door hun de handen op te leggen. Anderen bevrijdt Hij van boze geesten. Hij is daar tot diep in de avond mee bezig.

Jezus slaapt maar kort. Al voor dag en dauw zoekt Hij de stilte op, maar de mensen weten Hem te vinden. Ze komen uit alle windstreken op Hem af. Daarom besluit Hij nog dezelfde ochtend om naar de steden en dorpen in de omgeving te gaan.

Daar doet Hij drie dingen (Mat. 4:23).

Ten eerste onderwijst Hij het volk. Zoals Hij in Nazaret had gedaan, laat Hij ook nu telkens weer zien dat alles in de Schrift betrekking heeft op Hem. Zo opent Hij hun verstand voor zijn missie.

Ten tweede proclameert Hij het goede nieuws van Gods koninkrijk. Zo opent Hij hun harten voor Gods genade en de verwachting van zijn liefdevolle heerschappij.

Ten derde geneest Hij alle zieken en bevrijdt Hij iedereen die gekweld wordt. Zo demonstreert Hij dat Gods woord mensen vrijmaakt en opricht.

Iedereen is verbaasd over het gezag dat Jezus uitstraalt. Zijn woorden lijken rechtstreeks van God te komen, want ze hebben direct invloed.

En zo is het. Je weet het, met Jezus’ woord in jouw bestaan.

Marcus 1:21-39 Matteüs 8:14-25 Lucas 4:33-44