Jezus neemt je mee

‘Wees niet bang.’

Lucas 5:10

Een schip vol vis, nee twee schepen vol! De vangst van hun leven! De vissers hebben gewoon gedaan wat Jezus zei – en kijk nou! Hoe kreeg Hij dat voor elkaar? Simon Petrus is verbijsterd, net als zijn kameraden. Hij voelt zich zo minderwaardig dat hij in de boot tussen de vissen op zijn knieën valt.

‘Ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens’ (Luc. 5:8).

Maar let nu op hoe Jezus op zijn vriend reageert. Hij begrijpt Simons reactie, maar Hij negeert die gewoon. Nergens stimuleert Hij een knieval of gaat Hij daarop in – nooit, ook hier niet. Natuurlijk niet, omdat we met een knieval de afstand tussen Hem en ons vergroten. En daar is Hij helemaal niet op uit. Hij wil juist dat we naast Hem zullen staan, schouder aan schouder, om van zijn buitengewone kwaliteiten te genieten. Daarom gaat Hij altijd voorbij aan ons gesoebat en onze boetedoening. Hij bemoedigt ons juist en richt ons op. Ook hier.

Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen’ (Luc. 5:10).

Omdat Jezus hier laat zien dat Hij ondanks zijn bijzondere uitstraling en wonderbaarlijke vermogens zijn vrienden accepteert en liefheeft, is er bij hen volledig vertrouwen. Als Hij hun uitnodigt om Hem te volgen, laten ze dan ook met het grootste gemak hun bedrijf achter. Ze gaan graag met Hem mee, om met dezelfde houding andere mensen te vangen.

En zo mag jij je door Jezus mee laten nemen als Hij zegt: ‘Volg Mij’.

Lucas 5:1-11 Matteüs 4:18-22 Marcus 1:16-20