41 Het verhaal van Heavenly Quality

HQ (Heavenly Quality) begon met een droom om jonge mensen te versterken in hun geloof en groeide uit tot een inspirerende beweging. HQ werd een blad dat onder duizenden scholieren werd verspreid, boekjes voor geloofsopbouw, een website, een terugkerend event tijdens de pinksterconferentie Opwekking en een school voor bijbel en kunst. Het concept Heavenly Quality heeft van 1995 tot 2015 jongeren gemotiveerd voor Jezus. Hier het verhaal van HQ…

Het idee werd in 1995 tijdens een zeiltochtje geboren. André Veen, jeugdvriend, vormgever en ondernemer, droomde met mij over een beweging van jonge christenen die van invloed zouden zijn in hun omgeving. We wilden ze graag materiaal in handen geven waar ze trots op konden zijn: Heavenly Quality – een verwijzing naar Jezus’ hemelse kwaliteit onder jongeren.

Materialen
Dus maakten we een flitsend uitvouwblad waarin op allerlei spannende en actuele manieren werd verwezen naar het evangelie, het HQ Magazine. En een boekje dat weergaf waar je als christen voor staat, het HQ Manifest. We ontwikkelden een totaalpakket in een ludieke doos, waarin ook instructies te vinden waren waarmee jongeren aan de slag konden gaan op hun school. Ik spreidde het materiaal uit voor Peter Vlug Senior van stichting Opwekking, die het graag wilde uitgeven. Vervolgens schreef ik een tiental boekjes over de fundamenten van het geloof, zoals wie is Jezus, de bijbel, wie ben ik, vriendschap, seks, enzovoorts. HQ Non Stop heette de serie, die vele herdrukken zou beleven en bijvoorbeeld gebruikt werd bij EO nazorg.

Klas 2000
Ik droomde verder over mogelijkheden om het evangelie op scholen te brengen. Ik tekende de kaart van Nederland op een A-viertje, schreef daaronder ‘Waar vind je alle jongeren? Op school. Elke scholier in Nederland moet het evangelie horen’ en bedacht een plan waarin kerken scholen zouden adopteren om met goed afgestemd materiaal bekend te maken wat Pasen betekent. Daarmee stapte ik naar stichting Agapè. De leiders Hans Pruis en Eugène Poppe wilden wel zo’n landelijke actie starten. Ze namen daarvoor organisaties als Opwekking, Youth for Christ, Junior en de EO in de arm om te helpen. In 1996 werd ‘Klas 2000′ gelanceerd. Er werden in drie maanden tijd 600.000 HQ Magazines op middelbare scholen verspreid en ook nog eens 60.000 HQ cd’s met gospelmuziek en getuigenissen, speciaal door Evert ten Ham voor dit doel geproduceerd. Op veel scholen werd actie gevoerd (ook op basisscholen, waar 400.000 stripboeken Jezus Messias werden uitgedeeld). Eén op de drie scholieren kreeg materiaal over Jezus in handen. Er zouden uiteindelijk vier HQ Magazines en twee HQ cd’s verschijnen.

Event
In 1997 gingen we op de Opwekking pinksterconferentie van start met het HQ Event. Er was daar tot die tijd voor jongeren niet veel meer dan een koffiebar en een nachtbidstond. Ik klopte bij de leiding van de conferentie aan om een jongerendienst te mogen beginnen. Dat werd toegestaan, na het programma voor volwassenen, laat in de avond. Omdat er zoveel belangstelling voor was gingen we de jaren daarna ook overdag programma’s aanbieden. Het eerste jaar trok 300 bezoekers, enkele jaren later waren dat er meer dan 3000. Er waren al snel een paar honderd vrijwilligers nodig om alles te runnen. De gemeenten Jong en Vrij uit Hellevoetsluis en Jozua uit Dordrecht ondersteunden het werk. Marcel Zimmer schreef de HQ-Song Heavenly Quality. Maarten Wassink arrangeerde het HQ Manifest dat ik had geschreven tot een voorstelling dat door tientallen jongeren werd uitgevoerd op het hoofdpodium van Opwekking. Er werden allerlei ludieke HQ-materialen uitgedeeld om te verspreiden op scholen. In 2003 droeg ik de leiding over aan Marcel Gaasenbeek, een jonge leider met passie voor Jezus en liefde voor jongeren, die na twee jaar zijn verantwoordelijkheden overdroeg aan een aantal jongere leiders. Vanaf 2007 nam Joop Gankema van Opwekking zelf de organisatie in handen en verdween de naam HQ Event.

Website
In 2001 begonnen we www.heavenlyquality.nl, ontworpen door Ivo de Vink en Timon ter Braak, die toen zelf nog scholieren waren. We lanceerden de site precies op 9/11, toen de wereld op z’n kop stond vanwege terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. De site zou zo’n drie jaar zijn diensten bewijzen. Vooral het forum bleek een succes: honderden jongeren deelden dagelijks hun gedachten over het geloof.

 

School
Al langer broedde ik op mogelijkheden om jongeren te helpen in creativiteit. Eind jaren 90 begon ik met HQ trainingen voor jonge schrijvers, beeldend kunstenaars, jeugdleiders en sprekers. Ik nodigde daarvoor allerlei ervaringsdeskundigen uit die hun kennis en kunde deelde met de jonge deelnemers. In 2002 startte ik met enkele vrienden de HQ School voor bijbel en kunst, een interne dagopleiding. Stichting Agapè stelde daarvoor het centrum van hun jongerentak Discovery ter beschikking, het ‘Witte huis’ in Voorthuizen. We wilden jongeren uit verschillende creatieve disciplines bij elkaar brengen, verder helpen in hun geloofsleven en talenten en voorbereiden op een vervolgopleiding. Het idee van zo’n tussenjaar klikte met Arnaud en Annemarie Jochem, Steven van Kranenburg en Jirska Bronder, vier twintigers die de school gingen leiden. De HQ School werd ondergebracht bij stichting Agapè, maar ging later zelfstandig verder onder leiding van Jefta Alberts. In 2015 werd de HQ School opgeheven. In zijn dertien-jarig bestaan kreeg de opleiding ruim 250 studenten in training. Veel van hen zijn op allerlei plaatsen actief met creativiteit en kunst.

Het concept Heavenly Quality heeft in 20 jaar duizenden jongeren verder geholpen in hun geloofsleven. Er is een voortdurende overdracht geweest van Gods genade. Of het nu door middel van een cd, blad of boekje was, een tekst op een website, een preek vanaf een podium of een intensief schooljaar, HQ heeft jongeren laten weten hoe kostbaar ze zijn in Gods ogen. Honderden medewerkers hebben zich daarvoor ingezet. Dat stemt tot dankbaarheid.

Willem de Vink