40 HQ Manifest

HEAVENLY QUALITY – PROCLAMATIE

Dit is een verklaring van jonge mensen die zich zorgen maken over deze wereld.
Een nieuwe generatie die zich wil onderscheiden van deze wereld.

Wij geloven dat het mogelijk is om een andere wereld tegemoet te zien.
Met Gods hulp, als we beginnen bij onszelf.

Het werk van de Here Jezus Christus maakt zo’n verandering mogelijk.
De kracht van de Heilige Geest geeft ons de moed om aan te pakken en ons uit te spreken.

 

Dit is onze verklaring:

1. WIJ MAKEN ONS ZORGEN

over alle vervuiling en vernietiging van leven;
over een overbevolkte wereld, waarin steeds meer mensen alleen zijn;
over iedereen die vrijheid voor zichzelf opeist, zonder vrij te zijn van zichzelf;
over alle mogelijkheden om te nemen wat je wilt, zonder dat je hoeft te
geven wat nodig is;
over allerlei uiterlijk vertoon, zonder dat het innerlijk ertoe lijkt te doen;
over de macht van de zonde die de hele wereld in haar greep lijkt te houden.

Wij maken ons zorgen omdat alles in de wereld verandert, zonder dat mensen veranderen.

Deel jij onze zorg?

 

2. WIJ ZIJN EEN NIEUWE GENERATIE

Wij hebben niet één twee drie alle antwoorden op de problemen van deze tijd.
Maar we weten dat mensen zullen moeten veranderen.
Dat kan alleen als zij een nieuw leven ontvangen van Jezus Christus.

Daarom zijn we naar de Here Jezus gegaan met onze zorgen.
We weten dat Zijn zorg om mensen groter is dan onze zorg.

Dus bidden we voor de wereld.
We bidden om verandering in mensen.
We bidden dat God mensen de wereld instuurt die door Hem veranderd zijn.
Een nieuwe generatie die Jezus uitdraagt.

 

3. WIJ LEVEN ANDERS

Wij willen ons leven niet laten bepalen door alles waar we zin in hebben.
Wij willen ons leven niet laten bepalen door alles wat er mooi uitziet.
Wij willen ons leven niet laten bepalen door alles wat ons streelt in onze eigenwaarde.

Onze motieven, bedoelingen en daden mogen duidelijk zijn.
1. Wij willen van God houden boven alles.
2. Maar ook van de mensen om ons heen.

Jezus zegt: Heb God lief met alles wat in je is, en de ander als jezelf.
Hij wil dat deze twee uitgangspunten elke beslissing en daad bepalen.
Zij raken de kern van Gods bedoeling met ons leven.
Daarom willen we ervoor waken dat niets tussen God en ons instaat en niets tussen de ander en ons.

 

4. WIJ STAAN MIDDENIN DE WERELD – MAAR WEL ANDERS

Wij zijn niet van deze wereld, al staan we er middenin.
Wij zijn anders, wij zijn apart.

We willen ons onderscheiden van de wereld.
Die scheiding gaat dwars door ons eigen leven.
Wij willen kiezen voor Gods wil.
Doen wat Hij ons opdraagt.

Wij willen geen slaven zijn van onze eet- of drinkgewoonten.
Wij willen geen slaven zijn van genotmiddelen of onreine gedachten.
Wij willen geen slaven zijn van onze achtergrond, opvoeding, aangeleerde gewoontes, of denkbeelden.

Wij hebben ons verbonden met een persoon: met Jezus Christus.

 

5. WIJ LEVEN MET JEZUS

Hij koos ons uit.
Hij vergaf onze zonden.
Hij betaalde ervoor met de kostbaarste prijs.
Hij betaalde voor ons leven met Zijn eigen bloed.
Hij stierf voor ons aan het kruis.
En Hij overwon de dood om ons nieuw leven te geven.

Nieuw leven.
Een ander leven.
Om anders te leven.

Wij willen niet meer leven voor onszelf.
Wij hebben ons leven overgegeven aan Jezus.
Wij hoeven ons niet te vergelijken met anderen.
Wij kijken maar in één spiegel: dat is Jezus.

We kunnen lachen om onszelf.
We kunnen huilen om de ander.
Omdat we vrij zijn van onszelf kunnen we onszelf des te beter aan de ander geven.

 

6. WE GAAN EROPUIT

Hoewel we niet van de wereld zijn, staan we er middenin, met onze ogen wagenwijd open.
Hoewel we ons bestaan in Gods koninkrijk hebben, zijn we gezonden in deze wereld als Gods medewerkers.

God is speciaal bewogen met zwakke mensen.
Daarom is de zorg voor kwetsbare mensen ook onze prioriteit.
We willen helpen waar we maar kunnen.

God wil niet dat iemand verloren gaat.
Het is Zijn diepste verlangen dat iedereen opgenomen zal worden in Zijn gezin.
Daarom gaan we eropuit om mensen in woord en daad te wijzen op de liefde van Jezus.
Die liefde dringt ons.

 

7. WIJ WILLEN VOLHARDEN

Wij zien geen gemakkelijk leven voor ons.
Maar we zijn niet bang om door problemen heen te gaan.
We worden dagelijks veranderd en dat maakt alles goed.
We zullen steeds meer op Jezus gaan lijken.

We staan er niet alleen voor.
We volharden door elkaar te steunen.
We trekken samen op.
We trekken er samen op uit.

We gaan omdat Jezus ons dat opdraagt.
We gaan in de kracht van Zijn Geest die in ons woont.
We gaan ter wille van de mensen om ons heen.
We gaan en delen uit van het leven dat Jezus ons geeft.
We gaan en geven onszelf.

Jezus volgen kost ons alles.
We zijn ons dat bewust.
Want waar we proberen iets vast te houden, worden we belemmerd om Hem te volgen.
Maar we willen niets anders dan Jezus achterna.
Wij willen Jezus achterna.
Jezus achterna.

Ga jij met ons mee?

 

Willem de Vink, 1997
Gepubliceerd als boekje HQ Manifest en opgevoerd tijdens Opwekking 1998