Hij blijft trouw

Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw.
2 Timotheüs 2:13


God is een betere Vader voor ons dan onze natuurlijke vader. Onze ouders kunnen ons verlaten – God doet dat nooit.

Zeker weten? Yes! Hoor wat de Bijbel zegt. Zeg het maar na (Ps. 27:10): ‘Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan’.

Een kind van de Vader is een kind van de Vader en blijft een kind van de Vader. Zo zijn we opnieuw geboren, door de heilige Geest. De Geest die eeuwig in ons blijft, zal ons ook altijd blijven verzekeren dat we Gods kinderen zijn. ‘Ik laat jullie niet als wezen achter,’ zegt Jezus (Joh. 14:16-18). Zijn Geest blijft in ons spreken dat we God mogen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Rom. 8:15-16). ‘Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39).

Sommige slimmeriken zeggen dat je jezelf kunt afscheiden van die liefde. Maar ook al loop je van Hem weg, van zijn kant houdt Hij je vast.

‘Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen, als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw’ (2 Tim. 2:11-13).

Als we nooit met hem gestorven zijn, zullen we ook niet met Hem leven. Maar ben je met Jezus gestorven (heb je ooit zijn kruis aanvaard en je aan Hem overgegeven), dan zúl je met Hem leven, staat er. Kunnen we dat nog op een of andere manier ongedaan maken? Nee. ‘Als wij ontrouw zijn’, staat er, ‘blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet’.

De zekerheid van het geloof staat niet op onze eigen wankele benen, maar wordt gedragen door Gods trouw. Hij zal jou nooit meer loslaten.