Honderd procent opbrengst

‘Dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’

Lucas 8:8

Jezus vertelt een eenvoudig verhaal. Een zaaier zaait zaad. Niet al het zaad levert evenveel op. Het zaad is wel goed, maar niet alle grond waar het valt is klaar om de volle opbrengst te geven.

Gods woord is als dat zaad, zegt Jezus (Luc. 8:11). Het doet altijd zijn werk

Zo geldt dit ook voor het woord

dat voortkomt uit mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar mij terug,

niet zonder eerst te doen wat ik wil

en te volbrengen wat ik gebied.

(Jes. 55:10-11).

De grond is ons hart, zegt Jezus (Luc. 8:12). Het is de vraag hoe het zaad door mensen ontvangen wordt.

‘Er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’ (Marc. 4:20).

Ga jij voor de honderdvoudige opbrengst van het zaad? Laat Jezus’ woord dan zijn werk doen. Of eigenlijk Jezus zelf. Want Jezus heeft het met dat zaad over zichzelf. Hij is Gods woord (Joh. 1:1-12, 12:24).

Daarom roept Jezus: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren’ (Marc. 4:9).

Lees je de bijbel, dan vul je jezelf met Jezus. Hoor je Gods woord, dan wordt Jezus sterk in je. Geloof je het, dan ga je meer en meer wandelen, handelen en spreken als Jezus. De opbrengst van het zaad is dan ook Jezus zelf in jou. Zijn kwaliteit van leven. Zijn vrucht.

Marcus 4:1-29 Matteüs 13:1-23 Lucas 8:4-18