Simpel horen en aanvaarden

‘Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht.’

Marcus 4:20

Wie zijn die mensen van goede grond? Dat zijn zij, die Gods woord horen en aanvaarden, zegt Jezus. Welk woord? Zijn liefdesverklaring. Jezus strooit zijn woord van liefde als zaad in je hart. Je mag geloven dat je door Hem bovenmaats gewild, geliefd en bevoorrecht bent. Dat besef mag sterker en sterker worden. Als zijn liefde voor jou geland is en stevig in je besef is aangebracht, zal het krachtig vruchtdragen. Dat zul je zien.

Paulus bidt dat Gods kracht sterk zal worden in je leven, doordat je weet dat Jezus in je hart woont en je stevig in zijn liefde geplant bent. Zijn gebed is geen wens, maar een geloofsuitspraak.

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde (Ef. 3:16-17).

Gods zaad doet zijn werk. Je hoeft je er niet druk over te maken of je wel goede grond bent. En ook niet hoe of wanneer je vrucht zult dragen. Je hoeft alleen maar te blijven horen hoe geliefd je bent en dat te blijven aanvaarden in je hart. Dan zul je zien hoe sterk dat zaad is!

‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort’ (Marc. 4:26-29).

Marcus 4:1-29 Matteüs 13:1-23 Lucas 8:4-18