Hug 33 – Eeuwige liefde

De liefde is geduldig: zij verwacht het goede op de lange duur.
De liefde is vol goedheid: in haar is geen plaats voor oordeel.
De liefde is nooit jaloers: ze vergelijkt niet, want jij bent alles voor haar.

De liefde is niet ijdel: ze heeft niets nodig, behalve jou.
De liefde is niet zelfgenoegzaam: ze is niet gericht op zichzelf, maar op jou.
De liefde is niet grof: ze is precies afgestemd op jouw behoeften.

De liefde is niet zelfzuchtig: ze denkt allereerst aan jou.
De liefde laat zich niet boos maken: ze vat niets op als veroordeling.
De liefde rekent het kwade niet aan: ze vergeeft en blijft genade schenken.

De liefde verheugt zich niet over onrecht: ze beschermt en staat voor je in.
De liefde vindt vreugde in waarheid: haar grootste plezier is zeggen dat ze van je houdt.
De liefde verdraagt alles: omdat zij de last voor je draagt.

De liefde gelooft alles: ze blijft ja zeggen.
De liefde hoopt alles: ze weet zeker dat het goed komt.
De liefde blijft volharden: ze houdt vast aan haar liefde voor jou.

De liefde blijft eeuwig bestaan: zij schenkt jou namelijk eeuwig leven.

Die liefde heb je in je, want zij is Jezus. 1 Korintiërs 13

Hug, Willem en Marian