Hug 32 – De plek voor liefde

Liefde? Kijk naar Jezus. Jezus is het bewijs van Gods liefde en gelijk ook de maat van alle liefde. Je kunt niet over liefde spreken en Jezus erbuiten houden. Hij geeft de toon aan.

Kort maar krachtig zijn dit de sleutels van liefde in jullie huwelijk:
• God is liefde.
• Jij hebt zijn liefde in je.
• Het huwelijk is de plek om die liefde te leren beoefenen.

Het huwelijk is de beste plaats om die bijzondere liefde van God te beoefenen. Je wordt er voortdurend aan herinnerd dat je die liefde nodig hebt, omdat het huwelijk daarom vraagt.
Hier leer je hoe je Gods liefde aan elkaar door kunt geven. Dat mag met vallen en opstaan gebeuren, omdat je veilig verbonden in genade met elkaar omgaat. En genade blijft zeggen: ik gun jou het allerbeste.

Het wonder van Gods liefde is dat je die in je hebt. Je hebt Gods Geest in je. De Geest van de liefde. Daarom kunnen jullie in je huwelijk zeggen: ‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Johannes 4:19)

Hug, Willem en Marian