In de rust

Alleen Noach (= rust) vond bij de HEER genade.
Genesis 6:8


Vakantie is leuk, maar Gods genade leert je om voortdurend vanuit rust te leven. Je mag leven uit Gods hand. Zo was het al vanaf het begin bedoeld.
De eerste die dat ontdekt is Noach. In zijn leven wordt voor het eerst over genade gesproken.

God heeft de aarde vervloekt en dat is te merken ook. Het is zweten en zwoegen geblazen. Maar er is toch nog een mens die naar God toegekeerd leeft. Dat is Lamech, die troost van God verwacht. Dan wordt Noach geboren. ‘Deze zoon zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt,’ zegt Lamech (Gen. 5:28).

Lamech verwacht dat zijn zoon het gezwoeg en gezweet dat deze vervloeking teweegbracht weg zal nemen. En dat gebeurt. Hoe? Door Gods genade die op Noach rust. Hoe die genade Noach kan bereiken? Omdat Noach rust kent. Zijn naam betekent ‘rust’. Daarom kan God hem genade schenken. En daarom geeft God hem de opdracht om een ark te bouwen, om met zijn gezin aan de vloek te ontkomen. Noach mag gaan leven onder Gods regenboog.

Noach komt terecht in een nieuwe wereld, die niet langer door het gezwoeg van mensen wordt beheerst, maar door alles wat God gratis en onverdiend uit genade geeft (Mat. 6:33).

Noach  verwijst naar Jezus, de Zoon van God die de vloek wegnam. ‘Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek,’ zal Paulus eeuwen later schrijven (Galaten 3:13).

Kenmerk van de vloek is dat mensen in hun zweet moeten zwoegen om te kunnen leven (Gen. 3:17-19). Jezus heeft die vloek op zich genomen, zodat wij de zegen van God mogen ontvangen. Wie met Jezus leeft staat anders in het leven en doet z’n werk met plezier. Zonder zweet, zonder gezwoeg.

Leef je met de geloofsrust die Jezus brengt, dan weet Gods genade jou te bereiken. Dat zul je merken in je werkzaamheden. Je bent niet meer afhankelijk van vakantie om op adem te komen.

Tip – Kom eerst maar eens in de rust van Jezus voordat je aan iets nieuws begint.