Gezin gered

Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen.
Genesis 8:18


Gods genade bereikt niet alleen jou, maar tegelijkertijd ook jouw huisgenoten. Noach werd in de ark gered met gezin en al.
In het 601ste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen (Gen. 8:13). Zes, het getal van de mens, was achter de rug; zeven, het getal waarop God rust, werd ingeluid.
Noach (zijn naam betekent rust) had rust gevonden bij God. Rust in Gods genade. Dat bracht hem redding – inclusief zijn vrouw en kinderen. Ja: zijn hele gezin!

Luister. Als God zich verbindt aan een mens, verbindt Hij zich aan diens gezin.

‘Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd’ (1 Kor. 7:14).

God eert het gezin beter dan wij. Hoe vaak heb ik niet gehoord dat man of vrouw of kinderen niet deugen en misschien wel verloren gaan? Maar die veroordeling moet je niet op je lippen nemen. We moeten ons niet richten op zondig gedrag van onze partner of kinderen, maar op Gods genade. Geloof zijn woord, vertrouw op zijn beloften. Dan zijn we een kanaal van zegen voor ons gezin.

‘Door zijn geloof bouwde Noach een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden’ (Hebr. 11:7).

We mogen ons geloof richten op Jezus, die onze ark is, ook voor ons gezin. Geloof dat wij rechtvaardig gemaakt zijn in Jezus. God heeft gewerkt, jij mag rusten in vertrouwen. Rust in Hem.

Onze rust brengt Gods genade in ons gezin!