Israël jaloers maken

Door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.
Romeinen 11:11

Jezus verwierf zijn bruid door voor haar te sterven. Vanaf dat moment is er niets dat Hem weerhoudt om haar enorm te zegenen met alle voorrechten uit het huis van zijn Vader. Als zijn gemeente maar ruimte maakt om die overvloed in dankbaarheid te ontvangen!

Dan zal de genadegeneratie Israël jaloers maken. Want hun God, die ons zo geweldig zegent, wil hen ook zo zegenen. Hoe? Door Jezus Messias!

De profeten kondigden al aan dat God zijn volk jaloers zou maken door andere volken te zegenen (Deut. 32:21, Jes. 65:1). Paulus ziet dat dan ook voor zich.

Welnu, Mozes zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’ En bij Jesaja staat zelfs: ‘Ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten, ik heb me bekend gemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd’ (Rom. 10:19-20).

Volgens Paulus wekt de kracht en de rijkdom van het evangelie van genade dus jaloersheid op bij zijn eigen volk, de Joden, zodat zij ook in die redding gaan delen.

Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden (Rom. 11:14).

Het christendom heeft hopeloos gefaald in haar verhouding tot de Joden. Daarom heeft religie geen schijn van kans. Maar God zal de ogen van Israël openen voor Jezus Messias en daar zal Hij zijn gemeente voor gebruiken.

Tip – Bid voor Israël en laat God je leiden om de Joden tot zegen te zijn.