Israëlreis

Willem de Vink leidt weer een Israëlreis, van 26 april t/m 4 mei 2023. In de voetsporen van Jezus zullen we gaan. De Bijbel gaat open bij het meer van Galilea, in Jeruzalem en op minder bekende plekken waar Jezus zijn liefde voor mensen uitdroeg.

Dit wordt in meerdere opzichten een bijzondere reis…

1. Bijzonder, omdat ons hart ongetwijfeld zal gaan branden, zoals de harten van de Emmaüsgangers gingen branden, toen ze ontdekten dat alles wat in Schrift stond betrekking had op Jezus. Ook wij gaan zulke ontdekkingen doen.

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak?’ (Lucas 24:32)

2. Ook bijzonder, omdat we  allemaal gewild, geliefd en bevoorrecht zijn door onze hemelse Vader. Het is een voorrecht om als zulke kinderen van God negen dagen met elkaar op te trekken en uit te wisselen wat we van Hem ontvangen en leren.

3. En bijzonder omdat Israël werkt als Gods plaatjesboek. God koos dit kleine, kwetsbare land als de plek waarop Hij zijn geschiedenis met mensen tot een climax zou brengen. Wat je eerder hebt gelezen, krijg je nu te zien. Daardoor komt dat wat God wilde zeggen nog concreter binnen. Sterker nog: je zult nieuw zicht krijgen op alles wat Jezus heeft gedaan en blijft doen. Hij spreekt je nog warmer en intiemer aan. Je bewondering voor Hem zal dan ook toenemen. We zullen veel reden hebben om Hem te aanbidden.

Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! (Lucas 10:23)

Willem de Vink gebruikt zijn kunstenaarsblik en zijn liefde voor Jezus en de Bijbel om zijn reisgenoten te inspireren. Een goed verzorgde reis, georganiseerd door mensen met veel ervaring, voor alle leeftijden (maximaal 40 deelnemers).

Voor informatie en opgave neem contact op met Jan Weerd, Mozaiëktravel.