Israelreizen

Ook in 2019 kun je met ons mee naar Israël! 8-17 april wandelen we weer 10 dagen in de voetstappen van Jezus. Je gaat meemaken hoe God juist dan en daar heel persoonlijk tot je spreekt. Omdat de Bijbel open gaat op plaatsen waar Jezus zelf is geweest. Alles komt heel dichtbij. Je hoort het niet alleen, je ziet het, ruikt het, ervaart het.

We gaan o.a. naar Nazaret, Kapernaüm, het Meer van Galilea, de Hermon, de Jordaan, de Dode Zee, de woestijn van Judea, Betlehem, Jeruzalem, de Olijfberg, Getsémané, Golgota. Daar opent Willem de Bijbel. Die gaat voor je spreken zoals hij nooit eerder tot je gesproken heeft. Je wordt bepaald bij Gods genade in de kleine, persoonlijke dingen (voor jezelf, je huwelijk, gezin) en zijn genade in zijn grote plan met de wereld (Israël en de gemeente).

Israël is een geweldige plek om te zijn. Hou je van God en zijn woord, dan voel je je er direct thuis.
We zijn al vaak in Israël geweest en hebben veel groepen rondgeleid. Elke reis is weer bijzonder, omdat er alleen maar kostbare mensen meegaan, met wie God heel persoonlijk en precies gepast omgaat.

Ook jij bent welkom (eventueel met echtgenoot, echtgenote, kinderen vanaf 12 jaar).

We bieden 8-17 april 2019 een goed verzorgde 10-daagse reis aan i.s.m. Mozaïek Travel (Nijkerk) en Sar El Tours (Jeruzalem). Reizen in een airco touringcar en overnachten in luxe hotels. In kleine groepen (maximaal 25 personen). Prijs circa €1695,- p.p.
Informatie en opgave: Mozaïek Travel.

Willem en Marian de Vink

Reactie
Een echtpaar schreef ons: ‘Voor ons was het niet alleen de eerste Israëlreis, maar ook de eerste groepsreis die we samen maakten. Wij hebben genoten van het begin tot het eind. We voelden ons thuis in deze harmonieuze groep. Mooie combi van wat we zagen en hoe Gods Woord openging. Het land heeft ons geboeid: de Bijbel krijgt er plaatjes bij!’

Bidden voor Israël
We bidden in deze spannende tijd om vrede voor Jeruzalem. We bidden ook voor een sterke openbaring van Jezus. Hij zegt dat we aan alle volken het evangelie bekend moeten maken. Dat is volop bezig. Het is begonnen in Jeruzalem, Judea en Samaria. In de eeuwen die volgden is het in een cirkelbeweging de hele wereld overgegaan, en nu komt het weer terug in Israël.

Let op Israël, let op Jeruzalem. Je kunt het met eigen ogen zien: wat God met Abraham begonnen is, maakt Hij af. ‘God blijft hen liefhebben omdat Hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug,’ lezen we. Als de tijd van de volken rijp is, maakt God ook Zijn werk met Israël af. Wij vinden het een voorrecht om bij Gods wereldwijde plan van genade betrokken te zijn.

(Bijbelcitaten: Psalm 122:6, Genesis 12: 1-3, Matteüs 28:18-20, Handelingen 1:8, Romeinen 11:25-29).