Israelreizen

Al meer dan tien jaar leiden we groepen door het land. Willem opent de Bijbel op plaatsen waar Jezus geweest is. Je ervaart hoe God juist dan en daar heel persoonlijk tot je spreekt. Alles komt heel dichtbij. Je hoort het niet alleen – je ziet het, ruikt het, ervaart het. Israël wordt wel het vijfde evangelie genoemd. Het is Gods plaatjesboek bij de Bijbel. Dat ga je meemaken!

Israël is een geweldige plek om te zijn. Hou je van God en zijn Woord, dan voel je je er direct thuis.

We gaan o.a. naar Ariël, de bergen Elon Moreh, Gerizim en Ebal, Nazaret, de berg Arbel, Magdala, Kafarnaüm, het Meer van Galilea, Caesarea Filippi, de Jordaan, de Dode Zee, de woestijn van Judea, Masada, Jericho, Jeruzalem, de Olijfberg, Getsémané, Golgota. Op al deze bijzondere plekken opent Willem de Bijbel. Die gaat voor je spreken zoals nooit tevoren. Je wordt bepaald bij Gods genade in de kleine, persoonlijke dingen (voor jezelf, je huwelijk, je gezin) en in zijn grote plan met de wereld (Israël en de gemeente). En je blijft je verbazen over wat Jezus toen en nu te zeggen heeft.

Elke reis is weer bijzonder, omdat er alleen maar kostbare mensen meegaan, met wie God heel persoonlijk en precies gepast omgaat.

We bieden je een goed verzorgde 8-daagse reis aan i.s.m. Mozaïek Travel (Nijkerk) en Sar El Tours (Jeruzalem). We reizen in een airco touringcar en overnachten in luxe hotels, met een niet al te grote groep (maximaal 30 personen). Prijs circa €1595,- p.p. Informatie en opgave: Mozaïek Travel.

Reactie
Een echtpaar schreef ons: ‘Voor ons was het niet alleen de eerste Israëlreis, maar ook de eerste groepsreis die we samen maakten. Wij hebben genoten van het begin tot het eind. We voelden ons thuis in deze harmonieuze groep. Mooie combi van wat we zagen en hoe Gods Woord openging. Het land heeft ons geboeid: de Bijbel krijgt er plaatjes bij!’

Bidden voor Israël
We bidden in deze spannende tijd om vrede voor Jeruzalem. We bidden ook voor een sterke openbaring van Jezus. Hij zegt dat we aan alle volken het evangelie bekend moeten maken. Dat is volop bezig. Het is begonnen in Jeruzalem, Judea en Samaria. In de eeuwen die volgden is het in een cirkelbeweging de hele wereld overgegaan, en nu komt het weer terug in Israël.

Let op Israël, let op Jeruzalem. Je kunt het met eigen ogen zien: wat God met Abraham begonnen is, maakt Hij af. ‘God blijft hen liefhebben omdat Hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug,’ lezen we in de Romeinenbrief. Als de tijd van de volken rijp is, maakt God ook Zijn werk met Israël af.

Wij vinden het een voorrecht om bij Gods wereldwijde plan van genade betrokken te zijn en daar andere mensen bij te betrekken. We zijn blij en dankbaar dat we ook ons stripboek ‘Jezus Messias’ aan de bewoners van Israël mogen aanbieden (zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch).

Willem en Marian de Vink