Jafeth

Jafeth – Het dreigende water
Stripverhaal (96 pagina’s)
Tekst: Gerbrand Fenijn – Tekeningen: Willem de Vink

We weten van rampen die de hele wereld kunnen treffen. Levensbedreigende pandemieën, waar we onszelf voor moeten opsluiten. Een kernoorlog, die de wereld kan veranderen in een vuurzee. Klimaatveranderingen, waardoor de aarde opwarmt en het water stijgt.

Kopen via The Grace Factory Shop >

Inkijk PDF

Soms wordt de hele mensheid in haar voortbestaan bedreigd… Er is eerder zo’n ramp gebeurd, die in het geheugen van veel volken bewaard is gebleven. Het is de ramp van de grote watervloed die de hele aarde bedekte.
Dit boek gaat over die ramp. Mensen worden ervoor gewaarschuwd, één gezin neemt het gevaar serieus. Noach ontkomt met zijn vrouw en kinderen door een grote boot te bouwen, een ark. Zijn zoon Jafeth zorgt ervoor dat er ook nog een meisje gered wordt en mee kan. Maar daarvoor moet hij wel eerst zijn moed tonen. Jafeth moet niet alleen de mensen die onverschillig zijn weerstaan, maar ook zijn eigen angsten overwinnen.

De ramp uit dit verhaal lijkt op de problemen waar we nu voor staan. Door de klimaatverandering stijgt de waterspiegel. We hebben problemen met te veel water én te weinig water. Als aanvulling op het beeldverhaal lees je in dit boek waarom een goed waterbeheer noodzakelijk is. Want we kunnen belangrijke lessen leren uit deze geschiedenis over het dreigende water. We moeten goed voor de aarde zorgen!

Uitgave The Grace Factory
96 pagina’s full color
Paperback € 9,95
isbn 9789083117263