Je bent wat God zegt

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.
Spreuken 12:14


Pas op wat je over jezelf zegt. Want wat je uitspreekt, ga je voelen, denken, doen. Je wordt wat je zegt dat je bent.

Als je maar lang genoeg zegt dat je een nietsnut of een zondaar bent, of dat je niets waard bent, ga je je vanzelf zo gedragen. Omdat woorden de werkelijkheid richting geven.

In de kern is het woord de werkelijkheid zelf. Alles wat bestaat is er omdat we er woorden aan geven. Wat geen naam heeft of niet onder woorden gebracht wordt, zie je over het hoofd.

Daarom moet je woorden geven aan je geloof. Wat je gelooft wordt een steeds sterkere realiteit als je er maar over spreekt. ‘Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered’ (Rom. 10:10).

Als je op grond van de Bijbel uitspreekt dat Jezus jouw Heer is en dat je door hem rechtvaardig bent verklaard, dan wordt dat bevestigd in de praktijk van alledag. God verbindt zich aan jouw woorden en gaat die uitwerken. Je gaat je als een rechtvaardige gedragen, een door God goedgekeurd en geliefd persoon.

God sprak en het was er. Hij riep je bij je naam, zodat je zijn kind werd. Spreek je Hem na, dan zul je ontdekken dat je steeds meer wordt wat Hij van jou zegt!

Tip – Blijf belijden: ‘Ik ben rechtvaardig in Jezus’.