Jezus geeft vanuit rust

Hij laat mij rusten in groene weiden.
Psalm 23:2


Er dromt een massa rondom Jezus, daar op die berg aan de overkant van het meer. Ze hebben allemaal hun eigen verwachtingen van Hem. Maar kan Hij hen ook geven wat Hij op zijn hart heeft? Zijn ze er klaar voor?

Jezus zegt: ‘Laat iedereen gaan zitten’ (Joh. 6:10). Dan gaan ze in het gras zitten, al die mensen. Op aanwijzing van Jezus komen ze tot rust.

Jezus komt met voedsel als iedereen tot rust is gekomen. Hij dankt, geeft brood en vis zoveel als ze maar willen. En ze houden nog over ook.

De mensen daar ontvangen en worden verzadigd als ze tot rust gebracht zijn door Jezus. Ook wij mogen ontvangen wat we nodig hebben. Hoe? Door te luisteren. Hoe? Als Jezus ons tot rust brengt. Hoe? Als Hij gezegd heeft dat we mogen rusten in zijn perfecte werk. Dat we niet meer opgejaagd hoeven te zijn door angst voor veroordeling. Voor schuld. Schaamte. Dan staan we er open voor om al zijn beloften te ontvangen.

Zo komt Gods woord tot je: als je rust in Jezus. En in dat woord zit al het voedsel dat je nodig hebt; meer dan genoeg. Energie voor lichaam en geest. Voorziening om gezond en in overvloed te leven. Een complete tafel vol geluk en genade, die niemand nog kan roven (Ps. 23).

Eet smakelijk!