Immanuël bepaalt ons bewustzijn

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. (Matteüs 1:23)

Dat ene zaadje van God dat in Maria werd geplant bracht een revolutie teweeg die ons voorstellingsvermogen compleet te boven gaat. Dankzij Jezus worden er aan de lopende band nieuwe mensen geboren die als Gods kinderen door het leven gaan. Hoe anders zijn zij! Ze lijken zo gewoon, zo kwetsbaar, maar als je beter kijkt zie je dat ze vanuit een totaal ander bewustzijn leven. God is met hen.

Roep het uit: Immanuël, God is met ons!

God is met ons, dankzij het bloed van Jezus. De zonde heeft z’n invloed verloren, want Jezus’ bloed reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:7).

God is met ons, omdat Hij ons in Jezus heeft geplaatst. Zelfs in onze zonde is Hij met ons; Hij ziet de zonde niet meer, want Hij ziet Jezus als Hij ons ziet (Ef. 1:7).

God is met ons, want zijn Geest is in ons. En zijn Geest zal in eeuwigheid met ons blijven, daar kan geen zonde nog tussenkomen (Joh. 16-17).

God is met ons, want Hij is de Vader. Jezus heeft ons God de Vader leren kennen en zoals God de Vader is voor Jezus, zo is Hij de Vader voor al zijn kinderen (Joh. 17:20-23).

Elke dag, bij elke stap die je zet, tijdens elke ademhaling is Hij Immanuël, God met jou. Vul daar je bewustzijn mee, houd dat voor ogen (Heb. 12:2).

Het evangelie van Matteüs begint met Immanuël, God met ons – en eindigt ermee.

Jezus zegt: ‘Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:20b).