God is met ons!

Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
Jesaja 7:14b


Hoe is het mogelijk dat God met ons is? Hoe kan Hij een Vader zijn van mensen die Hem op alle mogelijke manieren ontlopen, dwars zitten, onteren? Hoe kan Hij onbetrouwbare, eigenwijze, arrogante mensen zijn kinderen noemen?

God kan dat en Hij doet dat op zijn volstrekt eigen manier. Hij komt met een teken, een wonder, waaruit een nog wonderbaarlijker oplossing voortkomt.

‘Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw (de maagd, Mat. 1:23) is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen’ (Jes. 7:14).

God komt met Immanuël. Die naam betekent ‘God met ons’. God, die heilig en rechtvaardig is, heeft zich met ons verbonden. Hij heeft vrede gesloten, is blij met ons, volstrekt tevreden. Hij heeft daartoe besloten. Het is de eer van zijn naam die Hem zo ver bracht, de verheerlijking van zijn deugden dat Hij met ons zal zijn.

Zo is Hij en zo zal Hij er zijn: God met ons.

Daarom schonk Hij vrede, wierp Hij de zonde in de zee om er zelfs niet meer aan te denken, hief Hij zijn boosheid op, de vloek, de veroordeling, stelde Hij de wet buiten werking, vernietigde Hij de aanklachten van Satan, de straf, de dood. Daarom zal ons geweten ons niet langer aanklagen, maar getuigt zijn Geest in ons dat we zijn kinderen zijn. Daarom schenkt Hij ons een open hemel waarin we ongehinderd met Hem mogen leven. Daarom mogen we genieten van zijn zorg en goedheid voor het welzijn van onze geest, onze ziel, ons lichaam.

Het is zijn liefde die ons van overwinning doet zingen. Het is Jezus, God met ons.