Niet vrijblijvend

We zijn er van overtuigd dat één mens voor alle mensen is gestorven, (...) en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.
2 Korintiërs 5:14-15


Meningen. Je wordt overspoeld met meningen, binnen en buiten de kerk. De één zegt dat Jezus’ opstanding historisch onjuist is. Je hebt altijd mensen die elk wonder uitsluiten – en zichzelf buitensluiten. Anderen zeggen dat God wreed is door zo met zijn Zoon om te gaan – die dan ook geen idee hebben van liefde die tot het uiterste gaat. Je hebt ook altijd mensen die niet kunnen begrijpen dat Jezus dat zelf wilde – en die dan ook zijn genadegift missen.

Het zijn mensen die liever op hun eigen mening afgaan dan op de Bijbel. Alleen hun oordeel telt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat het zou helpen als ze hun zelfbeschikkingsrecht zouden opgeven. Maar nu worden ze aan hun eigen oordeel overgeleverd. Ze zullen geen deel hebben aan het leven dat Jezus beschikbaar heeft gesteld.

Of je sterft in je eigen zonden, of je bent met Jezus gestorven en opgestaan om in zijn leven te delen.

In het laatste geval ben je van Hem. Ben je overgeleverd aan zijn genade. En leef je om te ontdekken hoe Hij jouw vertrouwen geen moment beschaamt. Dan doen al die meningen er niet meer toe, omdat je het zelf ziet en ervaart.

Tomas riep: ‘Mijn Heer, mijn God!’ (Joh. 20:28).