Jezus is onze dokter

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.’

Marcus 2:17

Hoe moet je leven? Je kunt het idee hebben dat je jezelf moet verbeteren. Veel christenen denken dat ze het altijd weer goed moeten maken met God, omdat ze anders niet voldoen. Ze zijn voortdurend bang dat ze afgekeurd zullen worden; daarom doen ze hun stinkende best om goed genoeg te zijn. Maar wat is goed genoeg?

Ze hebben niet begrepen dat Jezus hen allang heeft goedgemaakt in Gods ogen. Dat ze nieuwe mensen zijn geworden, die anders over zichzelf mogen denken, omdat God anders over hen denkt. Ze zijn gewild, geliefd, bevoorrecht door God – niet dankzij hun goeie gedrag, maar dankzij Jezus (Ef. 2:8-10).

Jezus noemt zichzelf geen wereldverbeteraar. Geen leraar die je vertelt hoe je je moet gedragen. Hij denkt niet eens in termen van goed en slecht en staat dan ook niet klaar om je de maat te nemen. De zonde is voor Hem niet zozeer iets wat je doet en waar je wat aan moet doen, maar veel meer iets wat je bent en waarvan je moet genezen. Je bent besmet, ziek, geboren om te sterven. Maar Hij is gekomen om je te genezen en leven, eeuwig leven, te geven (Rom. 6:23).

Jezus noemt je geen onverbeterlijke zondaar, die zichzelf telkens opnieuw moet bekeren. Nee, geef je Hem je leven, dan neemt Hij alles van je over, ook al het kwaad, en verklaart je vervolgens voorgoed gezond.

Daarom noemt Jezus zichzelf dokter. Vertrouw je die dokter?

Marcus 2:15-17 Matteüs 9:10-13 Lucas 5:29-32