Het medicijn tegen de kwaal

De dood is opgeslokt en overwonnen.

1 Korintiërs 15:54

De zonde is niet alleen alles wat je doet wat tegen God ingaat. Het is ook alles wat je bent. De Bijbel vertelt dat mensen behept zijn met een zondige natuur (Rom. 7:18). Het resultaat van de zonde is de dood (Rom. 6:23). Alles wat mensen zijn eindigt ten slotte daar.

 

 

Je kunt de werking van de zonde vergelijken met een spuit vol gif waar je onherroepelijk dood van gaat. De naald met gif is de zonde. Telkens als je zondigt wordt er van dat gif in je gespoten. Je zit er vol mee. De spuit ligt in de hand van de wet, die dat doodswerk doet. De wet is volgens de Bijbel een bediening van de dood (2 Kor. 3:7). Want de wet zal blijven zeggen dat je straf verdient als je zondigt en dat je daarom dood moet. Fijne dokter!

Maar wij kennen een andere dokter. Hij genas ons op een bijzondere manier van onze kwaal. Hij kreeg die ellendige spuit vol zonde zelf ingespoten in zijn eigen lichaam, totdat er geen gif meer over was. Maar Hij bleek ertegen bestand. Zo overwon Jezus de dood en ontnam Hij de wet zijn werking. Die overwinning deelt Hij nu met jou en mij. Luister maar.

De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft (1 Kor. 15:54-57).

Heb je God al zo gedankt?

Marcus 2:15-17 Matteüs 9:10-13 Lucas 5:29-32