God doet het, niet jij

Op eigen kracht bracht Hij redding.

Jesaja 59:16

Jezus is niet alleen de dokter die je van jouw kwaal geneest; Hij geeft je ook de vitaminen om gezond te leven. Hij droeg jouw zonden weg in zijn dood én Hij gaf je de Geest van zijn opstandingsleven.

Hoe ontvang je die genezing en die gezondheid? Door simpelweg te geloven dat Jezus die dokter voor jou is en dat allemaal voor jou beschikbaar heeft.

Geloven betekent vertrouwen. Je mag vertrouwen dat God het zelf helemaal goed gegemaakt heeft tussen Hem en jou. Er is niets wat jij daar nog voor zou moeten doen. Want als er nog iets van jouw kant verwacht werd, zou het weer van jou afhangen, terwijl God het helemaal van zichzelf laat afhangen. Hij wil dat je op Hem vertrouwt en niet op jezelf, zodat je jezelf niet kunt teleurstellen.

Honderden jaren voordat Jezus kwam, kondigden profeten al deze radicale oplossing aan die God zelf zou bieden. Je leest dat bijvoorbeeld in Jesaja 59:2, 16 en 21:

Jullie wangedrag is het

dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven;

door jullie zonden houdt Hij zich verborgen

en wil Hij je niet meer horen (…)

Op eigen kracht bracht Hij (God) redding

en zijn gerechtigheid spoorde Hem aan (…)

Dit verbond sluit Ik met hen – zegt de HEER:

mijn geest, die op jou rust,

en de woorden die Ik je in de mond heb gelegd,

zullen uit jouw mond niet wijken.

Marcus 2:15-17 Matteüs 9:10-13 Lucas 5:29-32