Jesus’ blood never failed me yet

Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 1:7

Het bloed van Jezus droop tweeduizend jaar geleden uit zijn poriën, zijn hoofd, handen, voeten, zij. Dat bloed wordt bewaard in de hemel. En omdat daar geen tijd heerst, blijft het voortdurend zijn werk doen: al jouw zonden zijn voor altijd vergeven.

 

 

Christus is voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven (Hebr. 9:12).

Lang geleden zong een zwerver in de stations van Londen een eigengemaakt liedje: ‘Jesus’ blood never failed me yet.’ Dat werd in 1971 door een documentairemaker op straat opgenomen. Later werd het op een loop gezet, zodat het zichzelf maar bleef herhalen, bleef herhalen. Er werd muziek onder geplaatst en wat gebrom van Tom Waits aan toegevoegd en dat werd een hit. Die loop illustreert het onafgebroken werk van Jezus’ bloed: dat zal nooit, nooit, nooit falen.

Marcus 2:15-17 Matteüs 9:10-13 Lucas 5:29-32