Jezus is onze perfecte hogepriester

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.
Hebreeën 4:14


Het geloof dat we belijden, zegt dat we dankzij Jezus recht voor God mogen staan. Jezus is de perfecte hogepriester, die een perfect offer voor onze zonden bracht.

Het Hebreeënboek (dat Jezus voorstelt als onze hogepriester) opent ermee dat Hij ons door het offer van zijn eigen lichaam heeft gereinigd van onze zonden (Heb. 1:3).

Het gaat hier om ál onze zonden. Niet alleen van de zonden die we in het verleden deden, maar ook van de zonden die we vandaag doen, of morgen. Het bloed van Jezus bestrijkt ons hele leven.

Jezus hoeft niet elke dag opnieuw met onze zonden af te rekenen, lezen we, ‘dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht’ (7:27b). De kernboodschap van de brief aan de Hebreeën is dat onze geloofszekerheid gebaseerd is op het perfecte offer van Jezus. ‘Hij heeft voor altijd de volmaaktheid bereikt’ (7:28b). Kijk hoe zijn volmaaktheid ons treft. ‘Hij is voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan (…) met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven’ (9:12). ‘Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven. (…) Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen’ (9:25, 26). ‘Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus’ (10:10).

Voor eens en altijd, staat er – tot drie keer toe. Voorgoed dus. ‘Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht’ (10:14). Kan het nog duidelijker?

Met zo’n hogepriester wil je graag vasthouden aan het geloof dat je belijdt!