De praktijk van het geloof

Jubel, onvruchtbare vrouw (...) Vergroot de plaats voor je tent (...) Naar alle kanten zul je je uitbreiden.
Jesaja 54:1-3


Hoe werkt de praktijk van het geloof? Het begint met aanbidding, daaruit volgt hoop, die in geloof in praktijk gebracht wordt en waar God vervolgens zijn zegen en bevestiging aan verbindt.

Om te beginnen zoek je je vervulling in God.
‘Jubel, onvruchtbare vrouw, breek uit in gejuich en gejubel.’

Vervolgens ga je handelen naar wat je nog niet ziet, maar wel hoopt.
‘Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid.’

Dan bevestigt God je geloof.
‘Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.’

Het geloofsleven begint dus met je te concentreren op Jezus en je te verblijden in Hem. Daaruit ontstaat de hoop dat je in de praktijk van het dagelijks leven mag delen in zijn heerlijkheid. Je ontvangt geloof om concrete stappen te zetten en gaat aan de slag, in het vertrouwen dat Hij je gaandeweg zal bevestigen. En dat doet Hij!

‘Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd’ (Jes. 54:4).