Jezus: jouw sabbatsrust

Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust.

Hebreeën 4:11

Het lijkt wel of Jezus er plezier in heeft om juist op de sabbatdag mensen beter te maken. En zo is het ook. De sabbat is de zevende dag van de schepping, waarop God rustte van zijn werk (Gen. 2:2). Het is ook de dag waarop de mens zou rusten (Ex. 20:8-10). Omdat God alles perfect had afgemaakt zou de mens daar op die dag van genieten.

Maar de sabbat werd een opgelegde rustdag. Niet om van te genieten. Mensen gingen elkaar erom beoordelen of ze zich wel aan de regels hielden om de voorgeschreven rust in acht te nemen. Als je je er niet aan hield kon je de doodstraf krijgen (Ex. 31:14). De sabbat werd een verdienste. Hij ging heersen over de mens en veroorzaakte schuld en veroordeling. Terwijl die dag juist bedoeld was om van elke druk verlost te zijn. Daarom zegt Jezus: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat’ (Marc. 2:17).

Jezus geneest en bevrijdt graag op de sabbat om te laten zien dat Hij Gods plan perfect voor ons afmaakt. Genezing en bevrijding horen bij de rust die God ons gunt. Het is de rust waarin God al zijn beloften heeft waargemaakt. Ook jij mag daarvan gebruikmaken, door elke eigen verdienste buiten de deur te houden.

Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan (Hebr. 4:1).

Jezus heeft alles volbracht – Hij is jouw sabbatsrust.

Matteüs 11:20-30