Jezus komt met rust

Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Romeinen 3:24

Paul Gaugain heeft de gekruisigde Jezus in het dagelijks leven geplaatst. In een Frans boeren herfstlandschap zitten drie vrouwen rondom Hem. Ze zijn volledig in rust op Hem geconcentreerd. Jezus wordt geaccentueerd met zware lijnen. De rest doet decoratief aan. Hoewel ze Hem geen van allen aankijken, zie je de vrouwen luisteren. Ze doen denken aan Maria, die het beste deel koos door aan Jezus’ voeten te blijven zitten.

De vrouwen hebben met hun handen in de schoot de rust van Jezus overgenomen. Hij heeft de strijd gestreden, geroepen ‘Het is volbracht!’ Nu heeft Hij zijn hoofd op zijn schouder te rusten gelegd en zijn Geest gegeven.

Wat zullen de vrouwen van zijn Geest te horen krijgen?

Die fluistert hen in dat hier en nu een nieuw verbond tussen God en hen tot stand is gebracht. God legt zijn Geest in hun harten en gedachten, zodat ze zullen weten wat ze moeten doen. De Geest kan dat blijven doen, omdat God nooit meer hoeft te denken aan hun zonden (Hebr. 10:15-18).

De vrouwen hoeven geen angst meer te kennen. Geen moeite om iets goed te maken. Geen stress om te voldoen. De Geest wekt in hen het besef op dat ze kinderen van God zijn en dat ze daarom ‘Abba, Vader!’ mogen roepen (Rom. 8:15-16).

De rust die ze kennen is het vertrouwen in Gods genade, zijn onverdiende gunst. Jezus heeft gewerkt – daarin mogen zij en jij en ik rusten.

(Schilderij)

Gauguin – De gele Christus (1889, Albright-Knox Gallery, Buffalo)