Stripboekproject via Wycliffe Bijbelvertalers

Het stripboek Jezus Messias wordt gebruikt in het internationale werk van Wycliffe Bijbelvertalers, om het Woord van God dichtbij mensen te brengen in hun eigen taal. Met dat doel wordt Jezus Messias vertaald in een groot aantal talen.

Wycliffe werkt aan de vertaling van de Bijbel in die talen in de wereld waarin Gods Woord nog niet beschikbaar is. Weliswaar geeft Wycliffe met het oog daarop ook lees- en schrijfonderwijs, in samenwerking met lokale partnerorganisaties, maar dat is vaak niet toereikend. Eigenlijk is er iets nodig dat in deze situaties de kloof die er bestaat kan overbruggen. Daar voorziet het stripboek in. Het vertalen, drukken en vervoeren wordt vanuit Nederland mogelijk gemaakt door bedrijven, scholen, kerken en particulieren die bijdragen in de kosten.

Hier alle taaledities bekijken.