Jezus neemt de erfzonde weg

Dan zal men niet meer zeggen: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’.
Jeremia 31:29


Bovenstaande profetie vertelt ons hoe God in het nieuwe verbond de erfzonde aanpakt. Voordat Jezus kwam, kon de zonde als een vloek voortwoekeren van ouders op kinderen (Ex. 20:5).

Dat leverde zelfs een gezegde op dat ouders die zure druiven eten stroeve tanden veroorzaken bij hun kinderen. Maar daar zal geen sprake meer van zijn in het tijdperk van het nieuwe verbond, staat er, als God ingrijpt en de vloek afwendt.

Kijk hoe God heeft ingegrepen. Hoe Jezus in de ruil die Hij voltrok de vloek van de erfzonde op zich nam en vernietigde.

Als Jezus aan het kruis hangt en het uitroept waarom God Hem verlaten heeft, komt er iemand toegesneld, die een spons pakt en in zure wijn doopt. Hij steekt de spons op een stok om Jezus te laten drinken (Mat. 27:48). Zure wijn, van zure druiven. Jezus vervult hier de profetie. Hij neemt de vloek van de erfzonde in zich op: de schuld, de schaamte, de veroordeling – zodat het effect daarvan op volgende generaties tenietgedaan wordt.

‘Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19:30).

In de profetie kunnen we lezen dat God vanaf dat moment onze zonden vergeeft en nooit meer denkt aan wat we hebben misdaan. In plaats daarvan zegent Hij ons en onze kinderen: ‘Iedereen, van groot tot klein, kent mij dan’ (Jer. 31:34).

Omdat je in Jezus een nieuwe schepping bent geworden, is het oude leven dood verklaard, inclusief de erfzonde. Nu kun je vrijuit ontdekken wat God als Vader voor jou en je kinderen beschikbaar heeft.