Genade maakt vrij

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.
Johannes 8:32


Wie de waarheid van Jezus gaat toepassen, leert genieten van zijn genade. Er is geen angst meer voor veroordeling. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Je gaat vrijer leven!

Ten eerste word je vrij van angst voor mensen. Je leert jezelf vanuit Gods genade te aanvaarden. Je komt los van dwangmatig gedrag. Je hoeft jezelf niet meer zo nodig te bewijzen of te vergelijken. In plaats daarvan maak je je eigen keuzes, onafhankelijk van de mening van anderen – en dat maakt je tot een aantrekkelijk mens.

Ten tweede word je vrij van overgevoeligheid en kritiek. Je gaat de ander met genade-ogen bekijken. Omdat je zelf van Gods genade geniet, kun je ruimte maken voor de ander om van diezelfde genade te genieten. Je zult de ander minder kritisch en bezorgd bekijken – en dat bespaart je heel wat energie.

Ten derde word je vrij van bekrompenheid. Je blik op de wereld wordt steeds breder. Je krijgt meer begrip voor de dingen rondom je, de kwetsbaarheid waarin mensen leven, hun noden, hun roep om genade – en dat maakt je tot een betrokken persoon.

Jezus geeft je geen regels, behalve de vrijheid om voor de liefde te kiezen en daarmee vriend en vijand te verrassen. Genade maakt je tot een mens zoals Jezus.

‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen’ (Joh. 8:31b).