Laat je vrijheid niet roven

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Galaten 5:1


Jezus leert je om vriendelijk en vol liefde te zijn. Maar niet tegenover genaderovers. Jouw vrijheid kan je zomaar weer ontnomen worden, wanneer mensen jou hun wil opleggen met wetten en systemen, schuldgevoelens en veroordeling.

Pas op! Blijf binnen Gods genade, zijn onverdiende gunst. Wees moedig en houd stand in de vrijheid die Jezus bracht.

Behoud in de eerste plaats je vrijheid naar God toe. Laat je niet verleiden om de Vader te benaderen als een baas: dat je iets bij Hem moet terugbetalen of verdienen. Genade is en blijft een onverdiende gunst. Je bent niet zijn slaaf, maar zijn kind.

Behoud ook je vrijheid naar mensen toe. Probeer niet ten koste van de vrijheid die Gods genade jou bracht in de gunst te staan bij mensen. Je bent niet geroepen om iedereen een plezier te doen, maar wel om vrij te zijn (Gal. 5:13).

Kortom, blijf volharden in het geloof in het evangelie van genade en de praktische uitwerking ervan in je dagelijks leven.