Jij bent geschikt gemaakt om te erven

Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis.

Kolossenzen 1:12

Twijfel je eraan of jij wel zult delen in Jezus’ glorie? God zegt in zijn woord dat Hij je heeft klaargemaakt voor de erfenis van Jezus.

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden (Kol. 1:12-14).

Letterlijk staat er: Hij heeft je geschikt gemaakt om te delen in de erfenis. Je voldoet wat Hem betreft. Je bent ervoor gekwalificeerd. Want, staat er, je zonden zijn vergeven en je bent op de juiste plaats om te ontvangen: in het rijk van Gods geliefde Zoon Jezus.

Denk je misschien dat dit toch niet voor jou is? God zegt ook dat Hij niemand afwijst, afkeurt of een voorsprong geeft.

U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is (Ef. 6:9 HSV).

God behandelt je als zijn geliefde kind. Hij laat je delen in de glorie van Jezus omdat Hij zoveel van je houdt. Hij wil niet anders. Hoe meer je Jezus zult kennen, hoe meer je ervan overtuigd zult raken dat Hij alles beschikbaar heeft gesteld. Ook voor jou.

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God (Gal. 4:7).

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36