Ken je Jezus, dan ken je God

 

‘Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’
Johannes 14:6


Hoe stel jij je God voor? Als je wilt weten wie God is, moet je naar Jezus kijken. Buiten Jezus om krijg je nooit een goed beeld van Hem. Je zult in twijfels verstrikt blijven, onzeker zijn over zijn bedoelingen, zwak in geloofsvertrouwen. Jezus laat als enige helemaal perfect zien wie God is.

Hij is het beeld van de onzichtbare God (Kol. 1:15).

Je mag je voorstellingsvermogen dus met Jezus voeden als je aan God denkt. Zoals Jezus is, zó is God. Ook als je je afvraagt hoe God is als Vader. Hoe Hij over jou denkt. Hoe Hij met jou om wil gaan. En wat Hij tegen jou zegt. Hij doet dat zoals Jezus dat doet. Jezus laat als enige helemaal perfect zien hoe God als Vader voor jou is.

‘Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien’ (Joh. 14:7).

God is niet anders dan Jezus. Zoals Jezus is, zo is God. Want wat Jezus aan het kruis heeft bereikt, daarmee komt God voor de dag. Hij werd mens, om ons op te tillen naar zijn niveau.

Dus als je je afvraagt hoe God met mensen omgaat, vraag je dan af hoe Jezus met ons omgaat. En als je God zoekt om leiding, zoek dan naar Jezus. Als je troost nodig hebt, hoop, uitzicht: laat Jezus je bij de hand nemen. Kortom, als je een hemelse Vader nodig hebt: blijf bij Jezus.

Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader (1 Joh. 2:23).