God is ánders als Vader

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader.
Efeziërs 3:14


God wil dat we Hem Vader noemen. Maar niet omdat Hij heeft gedacht: kom, laat Ik me zo noemen, want al die lieve mensen hebben een vader, dus ben ik met die naam wat meer herkenbaar voor ze. Nee, helemaal niet!

God is dé Vader. Hij is de bron van al het vaderschap. Hij wil daarom dat we alles wat we weten over vaders ondergeschikt maken aan zijn vaderschap.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde (Ef. 3:14-15).

God is echt anders als Vader. Beter. Liefdevoller.

‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen’ (Mat. 7:11)
.

Onze aardse vaders hebben we maar tijdelijk. Ze zijn in allerlei opzichten beperkt. Maar God is eeuwig. En van hemelse kwaliteit. Daarom zegt Jezus dat we de ideeën en erfenissen die we van onze ouders meekregen moeten vergeten om God als Vader te kennen.

‘En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel’ (Mat. 23:9).

Sterker nog, Hij zegt dat we onze ouders achter ons moeten laten. Alleen dan geven we Hem de kans om ons te brengen bij het hart van onze hemelse Vader.

‘Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder (…) Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard’ (Mat. 10:35,37).

Tip – Noem God in je gebed gerust Abba of Papa.