Kinderen van het licht

Tekst Willem de Vink, muziek Harrie Nijhof, cd ‘Op zoek naar de Naam’ Simon & Zo (1996).

Kinderen van het licht,
kom voor Gods aangezicht,
Hij geeft ons dit bericht:
Ik heb je lief.

Kinderen van het licht,
zing voor Gods aangezicht,
Hij neemt ons loflied aan,
kom prijs Zijn naam voortaan,
kom prijs Zijn naam voortaan,
kom prijs Zijn naam.