Kom in de rust

‘Zoek rust mijn ziel bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.’ Psalm 62:6

Je hebt rust nodig. We leven in een tijd van versnelling en onrust. Maar in onrust verlies je jezelf. In Gods rust word je aan jezelf teruggegeven.

Jezus zegt: ‘Kom bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven…’ (Matteüs 11:28)

In het Grieks gebruikt Jezus hier voor ‘rust’ twee woorden: ana en pauso. Jezus geeft ons een dubbele belofte, als Hij zegt dat Hij ons rust geeft:

 1. Ana = opwaarts, opgetild
 2. Pauso = vastgehouden

Hij tilt ons op uit onze drukte en houdt ons vast in zijn rust.

Gods rust geeft pas echt rust:

… omdat je zonden vergeven zijn;

… omdat je goed bent in Gods ogen;

… omdat Gods Geest in je woont;

… omdat al Gods beloften voor jou zijn;

… omdat God van je houdt.

Jezus zocht regelmatig zijn stille momenten op om af te stemmen met zijn hemelse Vader. Dan trok Hij zich terug, soms op een berg, soms ’s nachts. Soms nam Hij zijn discipelen mee in die rust. Trouwens, alle Godsmannen in de Bijbel beoefenden die rust in Gods aanwezigheid: Henoch, Noach, Abraham, David, Elia, Daniël, Habakuk, noem maar op. Jij hoort ook in dat rijtje thuis, want jij bent net zo geliefd!

Je kunt weten dat Jezus achter je staat en je zegent. Dat is genade!
Maar je kunt Hem ook in het gezicht kijken. Dat is heerlijkheid!

Rust bij Jezus is bedoeld om hem in het gezicht te kijken. Zoals Maria, die vanuit de drukte aan zijn voeten ging zitten (Lucas 10:38-42).

Oefenen
In 40 dagen ontwikkel je een gewoonte. Maak een er een gewoonte van om tot rust te komen bij Jezus. Oefen jezelf.

 1. Kies een stoel en ga zitten. Neem een ontspannen houding aan. Rug recht. Voeten naast elkaar op de grond. Handen plat op je bovenbenen. Maak geen vuisten. Kruis geen ledematen over elkaar. Je mag ook gaan liggen, als je dat prettiger vindt. Maar ontspan je.
 2. Richt nu je blik omhoog. Laat al je gedachten maar gaan. Blijven ze soms toch nog rondzingen? Geen probleem. Je komt hoe dan ook tot rust.
 3. Kijk vervolgens voor je uit. Je mag ook je ogen half sluiten, of helemaal. Concentreer je een poosje op je lichaam. Probeer je compleet te ontspannen: je hoofd, nek, rug, buik, heupen, benen, voeten, armen, handen.
 4. Richt nu je aandacht op je ademhaling. Adem diep in. Houd de lucht even vast. Adem daarna langzaam uit. En ontspan je. Doe dit zo’n twintig keer achter elkaar: diep inademen, even vasthouden en rustig uitademen. Laat intussen alle spanning van je afglijden.
 5. Denk nu aan je hart. Je hart is de bron van je leven. In je hart leven je behoeften, verlangens en motieven. Hier woont Jezus met zijn Geest van liefde. Besef dat je in zijn aanwezigheid bent. In zijn liefde. In zijn rust.
 6. Adem diep in. Houd vast. En als je rustig uitademt denk je aan Jezus’ liefde voor jou. Die liefde is jouw zekerheid, jouw rust. Doe nog maar eens. Diep inademen. Vasthouden. En tijdens het uitademen zeg je: ‘Jezus’.
 7. Als je wilt, ga dan nog een poosje door met dit ‘geestelijk ademhalen’. Bedenk dat Gods Geest Gods ‘adem’ wordt genoemd. Het is alsof je Hem inademt. En Jezus uitademt.
 8. Blijf vervolgens rusten in zijn stille aanwezigheid, tien minuten, een kwartier, een half uur. Gebruik je voorstellingsvermogen en zie jezelf in Jezus’ tegenwoordigheid van liefde. Kijk naar Hem. Praat met Hem. Luister naar Hem. Kijk wat Hij je laat zien. Genade komt vanuit rust!

Tip – Als je wilt kun je nu ook de tijd nemen om te mediteren op een bijbelgedeelte. Of een stukje Inspiratie gebruiken van deze Website. Je kunt ook voor 90 dagen meditatie mijn boek ‘Rust bij Jezus’ gebruiken.

Hoe blijf je gebruik maken van die rust?
Je hebt de hele dag profijt van je stille tijd met Jezus.

 • Bij stress: Stop! Heer, uw vrede (i.p.v. druk).
 • Bij keuzes: Stop! Heer, uw wijsheid (i.p.v. onzekerheid).
 • Bij zwakte: Stop! Heer, uw kracht (i.p.v. eigen kracht).
 • Bij teleurstelling: Stop! Heer, uw vreugde (i.p.v. depressie).
 • Bij vermoeidheid: Stop! Heer, uw verfrissing (i.p.v. moe).