Leef in Romeinen 8

Ik ben ervan overtuigd.
Romeinen 8:38a


Leef jij in Romeinen 8? Beweeg jij je in het hart van het evangelie? Paulus had de Schrift en het wetsverbond als geen ander doorleefd. Maar hij werd gegrepen door Jezus en midden in het nieuwe verbond geplaatst. De openbaring die hij ontving, is de afronding van alles wat de Bijbel ons te zeggen heeft.

Paulus neemt je bij de hand om Gods plan met de wereld van begin tot eind vanuit Jezus’ volbrachte werk te doorleven. Dat doet hij in zijn brief aan de Romeinen. Daarin geldt hoofdstuk 8 als hoogtepunt, omdat het ondubbelzinnig uitzicht geeft op alles wat God bedacht en klaargemaakt heeft en waar jij midden in mag staan.

Daar sta je. Midden in de spotlights van Gods wereldwijde, eeuwige plan. Midden in Romeinen 8.

Het hoofdstuk begint met die magistrale woorden dat er geen veroordeling meer is. En het eindigt met de jubelroep dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Daar tussenin staat dat wij kinderen van God zijn, bevestigd door Gods Geest. En dat allemaal dankzij Jezus, die alles definitief in orde heeft gemaakt.

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’, benadrukt Paulus (Rom. 8:1). Geen veroordeling meer: dat is Gods uitgangspunt met ons, het fundament van ons nieuwe leven, de basis van elke dag met Jezus.

En wat is ons uitzicht als kinderen van God, de hoop die we samen mogen koesteren, de zekerheid van ons geloof? Paulus roept het uit: ‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39b).

Aaah, dat leven in Romeinen 8!

Tip – Lees Romeinen 8 meerdere keren door (en eventueel de hele brief).